Inkapsling av asbest, Sergelgången

  • sanering
Miramix fick i uppdrag av ett byggföretag att kapsla in asbest på en cirka 400m2 stor yta.

På vissa ställen passar det bättre att göra en inkapsling av asbesten istället för en fullständig sanering. Det kan bero på att det är svårt att komma åt eller att det räcker med en inkapsling till exempel om ytskiktet är oskadat på asbestisolerade rör.

Vid en inkapsling binder man istället ihop materialet så att man förhindrar en spridning av asbestdamm.

Läs mer om våra tjänster inom asbestsanering och inventering.