Mars 2014, Svärmarevägen

  • sanering
Rivning av flera eternittak

På Svärmarevägen i Upplands Väsby har vi på beställning av kommunen rivit eternittak på flera fastigheter i bostadsområdet.

Eternittak blev ett populärt byggnadsmaterial under 30-50 men är förbjudet sedan 70-talet. Dock finns det fortfarande många hus med eternit på taken. Vid rivning är det viktigt att tänka på säkerheten då eternit innehåller asbest som är mycket hälsofarligt vid inanding av dammet som blir vid rivning. 

Miramix har full behörighet för sanering av asbest och vår välutbildade personal bär alltid erforderlig skyddsutrustning för att arbetet ska gå så säkert till som möjligt.

Har du frågor kring rivning av eternittak är du välkommen att kontakta oss på Miramix!

Vi jobbar rivning och sanering av eternittak i hela Stockholm