Mars 2014, Ibsengatan

  • fastighetservice
Miramix ansvarar för fastighetsservicen på Ibsengatan.

Hos bostadsrättsföreningen på Ibsengatan 62 i Blackeberg, Bromma ansvarar Miramix sedan sommaren 2013 för all fastihetsservice. Uppdraget gäller både inom- och utomhus underhåll.

Miramix arbetar alltid efter kundens behov. På Ibsengatan innebär den invändiga fastighetsservicen att vi ser över belysning, utför service på lås och dörrar, ser över droppande kranar och liknande. Vi har direkt kontakt med de boende och utför arbeten på beställning från dem.

Miramix har även hand om den utvändiga fastighetsservicen. På vintern tar vi hand om snöskottning, halkbekämpning med mera. Under sommarhalvåret sköter vi bostadsrättsföreningens grönytor, klipper gräs och buskar.