Rivning av Nikes huvudkontor i Stockholm

  • rivning
I samband med ombyggnaden av Nikes huvudkontor i Stockholm fick Miramix ansvaret för rivningen av de gamla lokalerna.

Nike är ett amerikanskt företag, marknadsledande inom sportutrustnings­industrin. Det svenska huvudkontoret är beläget i Solna norr om Stockholm och omfattar 1779 kvm.

I arbetet ingick rivning av väggar, tak, golv, delvis ventilation, belysning och övriga installationer i de delar av byggnaden som krävde renovering. Miramix ordnade även fräsning av golv i lokalen.

Arbetet pågick mellan den 14 och 23 juli. Med hjälp av god planering lyckades Miramix utföra arbetet trots den begränsade tidsramen.

Läs med om rivning i hela Stockholm