Rivning av 400 m2 lokal på Östermalm

  • Rivning
  • Rivning
  • Invändig rivning
  • Avfall vid rivning
  • Rivning vid ombyggnad
  • Rivning lokal
  • rivning
I samband med ombyggnation till lägenheter river Miramix 400m2 stor lokal

I samband med ombyggnation till lägenheter river Miramix en 400m2 stor lokal samt transporterar bort rivningsmassorna.

Miramix river både invändigt och utvändigt, allt från kök och badrum till hela hus. Vi har lång erfarenhet och anpassar alltid våra arbeten för att minimera störningar vid bullriga arbeten. Rivningsavfallet sorteras på plats och transporteras bort i samband med avslutat arbete.

 

Läs mer om rivning inför ombyggnad