Rivning av eternittak i Södertälje

  • rivning eternittak
  • sanering av tak
  • sanering
  • avspärrning asbest
  • sanering tak
  • sanering av tak
  • arbetar uppe på tak
  • asbestsmaterial
Det finns vissa typer av rivningar som kräver särskild kompetens för att rivningen ska gå säkert till. En sådan rivning är rivning av asbestmaterial. Vid ett av våra uppdrag rev vi på Miramix ett 160 m2 stort eternittak hos en privatkund i Södertälje.

Rivning av eternittak med säkerhetsfokus

Vi på Miramix hjälper våra kunder med många typer av rivningar i och i närheten av Stockholm. Vi utför allt från rivningar inomhus med syftet att renovera, exempelvis i ett badrum, ett kök eller ett annat utrymme, till demoleringar av hela byggnader. Vi utför även rivningar utomhus av sådant som en balkong eller en altan.

Vi hjälper alltså även våra kunder med rivning av eternittak. Anledningen till att särskilt kunnande och fokus på säkerheten behövs vid en rivning av ett tak med eternitplattor är alltså att eternit är uppbyggt med asbest. När man river i material som innehåller asbest sprids asbestfibrer ut i luften och dessa fibrer är farliga att andas in. I värsta fall kan detta leda till lungcancer.

När vi river eternit i Stockholm har vi rätt typ av utrustning som minskar riskerna med fibrerna. Vi följer även riktlinjer och regler i våra rutiner och tar hand om det avfall som blir över på ett korrekt vis.

Rivning av eternit och asbest i Stockholm

Som företag behöver man tillstånd för att sanera material som innehåller asbest. Vi på Miramix är certifierade för arbeten med asbest och hjälper gärna dig som finns i eller omkring Stockholm. Se hur en sanering av ett eternittak går till i bilderna från uppdraget i Södertälje och hör av dig till oss för att veta mer och boka din rivning.

Läs också mer om de tjänster som vi erbjuder inom rivning av eternittak i Stockholm