Rivning av eternittak i källare

  • källare
Miramix utförde rivning av eternittak i källaren hos privatperson.

Eternit innehåller asbest som är mycket skadligt för hälsan i obunden form. Materialet har använts i en mängd byggmaterial tidigare men är förbjudet sedan 1982.

Asbest består av små mineralfibrer som kan skada lungor och framkalla cancer, fibrerna tar sig främst in i kroppen via inandning.

Vid rivning är det viktigt att materialet hanteras på rätt sätt för att undvika hälsoskador.

Läs mer om våra tjänster inom asbestsanering och inventering.