Rivning av hus i Åkersberga

  • rivning
  • Riva byggnation
  • Miramix arbetsfordon
  • Rivning villa
  • Avfall vid rivning
  • Rivning av hus
Miramix river 120 m2 hus i Åkersberga.

Miramix utför ofta olika typer av uppdrag som innefattar rivning av byggnationer. Vi har nyligen rivit ett 120 m2  stort hus i Åkersberga ända ner till grunden.

Läs mer om våra tjänster inom rivning och demolering i Stockholm

Vi på Miramix har lång erfarenhet av rivning och demolering inför renoveringar men även sanering och andra förändringsprojekt på fastigheter och villor i hela Storstockholm. Våra hantverkare bär på ett stort kunnande inom branschen och därför kan vi garantera hög kvalité och trygga lösningar på vårt arbete. Med nogrann planering och effektivt arbetssätt kan vi genomföra projekten på så kort tid som möjligt vilket gör det kostnadseffektivt att anlita oss utan att man tummar på kvalitén.

Miramix anlitas av både företag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar. I samband med renovering och ombyggnad kan ni känna er trygga med att an lita oss rivning och demolering. Vi har erfarenhet av både mindre och större projekt. Kontakta oss om ni vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med rivning.