Rivning, betongsågning, demontering i Frihamnen

 • Rivning, betongsågning, demontering i Frihamnen
 • rivningsavfall
 • rivning och demolering
 • sågning i betong vägg
 • sågning
 • rivning och håltagning
 • rivning
 • rivning i lokal
 • rivningsavfall
 • lastar i container
 • betongsågning
 • stor lokal
 • gocart bana
 • bild i lokal
 • bild i lokal
Vi på Miramix erbjuder en rad tjänster inom rivning och demolering i Stockholmsområdet. Vid ett av våra uppdrag rev vi en större väggyta i en fastighet i Frihamnen i Stockholm.

Rivning av många slag – både inomhus och utomhus

Vi på Miramix utför rivningsarbeten av skilda slag i Stockholm med rivningar både inomhus och utomhus. Det kan vara allt från mindre rivningar i samband med en renovering som rivning av badrum och kök. Men det kan också vara en större rivning som rivning av fasader, tak och väggar i fastigheter. Utomhus kan det istället vara en demolering av en veranda, ett garage eller ett hus.

Vid uppdraget med rivningen i Frihamnen rev vi en väggyta på cirka 500 m2 i en lokal med en yta på cirka 3000 m2. Väggen var byggd i en rad olika typer av material som gips, lättbetong, armerad betong och stålbalkar. I uppdraget ingick även sågning av betongelement på cirka 100 m2, rivning av alla gasledningar i taket och delvis stålkonstruktion samt bortforsling av cirka 100 ton av rivet material.

När vi utför rivningar tar vi hand om det avfall som uppstår på ett så effektivt vis som möjligt. Avfallet sorteras i säckar och containrar som sedan hämtas upp av en miljöentreprenör. Vi strävar även efter att hålla arbetsplatsen i ett bra skick genom att spärra av platsen och använda så kallade dammfällor som samlar upp sådant damm som uppstår i samband med rivningen.

Vi tar hand om rivningen i Stockholm

Läs gärna mer här på vår hemsida om de tjänster som vi erbjuder inom rivning och hör av dig för att boka in din hjälp med rivning inomhus eller utomhus med allt från rivning av väggar och tak till demolering av byggnader.