Rivning, håltagning och asbestsanering i Stockholm

  • rivning och håltagning
  • rivning inomhus
  • rivning
  • rivning
  • rivning
  • betongrivning
  • betongsågning
  • håltagning
Vi på Miramix utför många typer av arbeten och tjänster inom allt från håltagning i betong till rivning och sanering. Vid ett av våra uppdrag i Stockholmsområdet utförde vi rivning av vind, håltagning, delrivning av alla lägenheter i fastigheten samt asbestsanering i källare.

 

Miramix utförde en rad tjänster

Vi på Miramix har alltså en bred kompetens och kunskapen och redskapen att utföra många typer av arbeten. Vid vissa av våra uppdrag utför vi flera tjänster, vilket var fallet vid just det här uppdraget.

Bland de tjänster som vi erbjuder finns alltså rivningar av många olika typer av utrymmen. Det kan vara rivningar av exempelvis kök eller badrum, rivningar som är avsedda för en ombyggnation eller en större rivning i form av en demolering av byggnader. I det här fallet gällde det alltså en rivning på vind.

På området håltagning i betong kan det röra sig om att vi utför allt från de minsta hålen i exempelvis ett betonggolv till att vi sågar i golv och väggar eller öppnar upp ett helt betonggolv genom bilning i betongen.

Vid detta uppdrag i Stockholm sanerade vi även asbest. Det finns många typer av material som innehåller asbest och många utrymmen där dessa material finns. I detta specifika fall gällde det sanering i källarlokaler.

Vi erbjuder brett tjänsteutbud

Det finns en mängd olika av tjänster som kan behövas vid en ombyggnation och som vi på Miramix kan hjälpa till med. Ta gärna en titt på bilderna från det arbete som vi utförde vid dessa lägenheter i Stockholm ovan för att se några exempel. Om du undrar över något går det även bra att kontakta oss.

Läs också gärna mer om våra tjänster inom rivning i Stockholm eller asbestsanering i Stockholm