Rivning, håltagning och asbestsanering i fastighet, Uppsala

  • rivning
  • sanering av eternit
  • sanering av eternit
Miramix utför invändig rivning i fastighet från 1800-talet på Kungsgatan i Uppsala. Uppdraget omfattar en yta som är 5000 m2 stor.

Rivning, håltagning och asbestsanering i fastighet

I Uppsala har vi på Miramax ett spännande projekt på gång. Där har vi nämligen fått förtroende att utföra den invändiga rivningen i en fastighet på Kungsgatan. Fastigheten har många år på nacken och uppfördes redan på 1800-talet. Arbetet omfattar såväl håltagning och asbestsanering samt invändig rivning. Eftersom det är en stor fastighet på hela 5 000 m2 är det ett omfattande projekt. I den invändiga rivningen ingår väggar och tak samt även en vind, skorstenar, två stycken trapphus. Dessutom ska golvet rivas och bilas.


Läs mer om Asbestsanering

Fyllningsmassan mellan träbalkarna utgörs av koksaska. Koksaska användes ofta i äldre hus som fyllnadsmaterial, men det isolerar betydligt sämre än nutida isolering. Det kan dessutom vara farligt för hälsan eftersom det innehåller PAH som är cancerframkallande. Dessutom räcker det med att det blir fuktigt för att det ska bildas svavelsyra som snabbt förstör materialet omkring och är skadligt för dem som bor i huset. Därför suger vi ut koksaskan som finns mellan träbalkarna.

 

Vi på Miramax tycker att kundernas önskemål är det viktigaste och i största möjliga mån ser vi därför alltid till att komma på de lösningar som behövs för varje uppdrag. När vi utför arbeten i äldre fastigheter krävs det oftast mer jobb än i nyare byggnader. Det beror bland annat på att vi ofta måste sanera asbest i de äldre fastigheterna och det behöver sedan tas om hand på rätt sätt.

 

Du kan känna dig trygg med att vi utför arbetet med asbestsaneringen på rätt sätt eftersom vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket. Om du misstänker att det finns asbest i byggnaden som det ska utföras rivning i behöver du bara kontakta oss för att få hjälp. Du är också välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om våra tjänster.