Rivning och håltagning på Birger Jarlsgatan

 • Rivning butikslokal
 • Rivning
 • Rivning av Miramix
 • Bilning
 • Ombyggnad butikslokal
 • Såga betong
 • Rivning och håltagning
 • Håltagning vägg
 • Rivning
 • Rivning tegelvägg
 • Riva bärande väggar
 • Rivning bärande väggar
 • Sågning i tegelvägg
 • Såga i tegel
 • Riva väggar
 • Håltagning tegelvägg
 • rivning
I samband med ombyggnation av butiken Chanel utför Miramix rivning och håltagning på entreprenad.

Butikens yta är på 500m2 och i arbetet ingår också all smide, så som förstärkning av bärande vägar efter betongsågning.