Rivning butikslokal Rivning Rivning av Miramix Bilning Ombyggnad butikslokal Såga betong Rivning och håltagning Håltagning vägg Rivning Rivning tegelvägg Riva bärande väggar Rivning bärande väggar Sågning i tegelvägg Såga i tegel Riva väggar Håltagning tegelvägg
Rivning butikslokal Rivning Rivning av Miramix Bilning Ombyggnad butikslokal Såga betong Rivning och håltagning Håltagning vägg Rivning Rivning tegelvägg Riva bärande väggar Rivning bärande väggar Sågning i tegelvägg Såga i tegel Riva väggar Håltagning tegelvägg

2016-06-02

Rivning och håltagning på Birger Jarlsgatan

I samband med ombyggnation av butiken Chanel utför Miramix rivning och håltagning på entreprenad.

Butikens yta är på 500m2 och i arbetet ingår också all smide, så som förstärkning av bärande vägar efter betongsågning.

Projektarkiv