Sågning av betongelement i Högdalen

  • betongsågning av betongelement
  • betongsågning
  • sågning av betongelement
  • bilning i betong
  • betongsågning
  • sågning av betong
  • betongsåg
  • betongsågning
  • sågar i betongklump
Vi på Miramix gör många olika typer av jobb inom betonghåltagningar. Vid ett av våra utförda arbeten sågade vi i betongelement i Högdalen.

Håltagningar i betong och andra hårda material

Betonghåltagningar och sågningar i betong kräver en särskild kunskap och även en utrustning som gör det möjligt att göra håltagningar i detta hårda material. Vi på Miramix har den rätta kompetensen och gör sågningar och håltagningar i betong och andra typer av material som exempelvis sten och tegel runt om i Stockholmsområdet. Vid arbetet i Högdalen skulle vi såga i totalt fem stora betongelement. Betongelementen var 800 millimeter tjocka och 300 millimeter långa.

En betongsågning, eller annan håltagning i betong, görs med skilda syften. Det kan vara för en mindre renovering eller för en riktigt stor ombyggnation eller annat där en håltagning i riktigt gedigna betongkonstruktioner behövs.

Vid våra betonghåltagningar runt om i Stockholm gör vi hål i både golv, väggar och tak, men alltså även andra typer av betongelement. Med vår kvalitativa utrustning kan vi göra en väggsågning och en golvsågning på upp till 75 centimeter samt diamantborrningar från 10 millimeter till 1000 millimeter. Vi utför även sömborrningar.

Många tjänster i Stockholmsområdet

Bland våra tidigare utförda jobb inom betonghåltagningar och betongsågningar finns bland annat sågningar i fasader och håltagningar i bjälklag.

Förutom flera typer av håltagningar i betong kan vi även hjälpa till med sådant som bilning i betonggolv, slipning av betonggolv samt olika typer av saneringar som exempelvis av mögel och asbest. Under vintertiden kan även du som vill ha hjälp med snöröjning och takskottning vända dig till oss på Miramix. Läs gärna mer om våra arbeten där vi utför håltagningar i betong i Stockholm.

Ta gärna en titt på bilderna från betongsågningen i de stora betongelementen i Högdalen.