Sågning av betonggolv i Gottsunda centrum.

  • sågning av betonggolv
  • betonghåltagning
  • betongsågning
  • betongsågning
  • betongsågning
En sågning i betong kan göras på ett flertal sätt och i ett flertal konstruktioner. Vid ett av våra arbeten sågade vi i ett betonggolv i Gottsunda centrum i samband med en ombyggnation. Vi sågade och bilade i ett 35 cm tjockt golv.

Sågning och bilning med flera syften

En håltagning i betong, med bland annat betongsågning, kan man alltså göra av skilda anledningar. Det kan till exempel vara för att man vill få bort en större konstruktion i betong i samband med en renovering eller att man vill göra plats för rördragningar som hör till avloppet eller något annat. Vi gör betongsågningar runt om i Stockholmsområdet med sågningar i väggar och golv på upp till 75 centimeters tjocklek.

En bilning i betong kan också det göras av många anledningar. Om det handlar om en renovering eller ett läckage i ett badrum eller annat våtutrymme kan det göras med syftet att få bort materialet på golvet eller väggarna, vilket ofta är klinker eller kakel. Det kan också vara så att man vill bila upp ett golv i en annan yta, exempelvis i en källare, ett garage eller ett annat utrymme.

Bilningen görs antingen med en maskin som sköts med handkraft eller en större och kraftigare maskin beroende på hur krävande arbetet är.

Betonghåltagningar i Stockholmsområdet

Förutom bilning och betongsågningar utför vi även andra typer av håltagningar runt om i Stockholm. Miramix gör allt från sömborrning och diamantborrning till slipning av betonggolv, vilket får bort det som gör att golvet är ojämnt och även gör att golvet får en längre hållbarhet.

Vid det arbete som vi utförde på ett betonggolv i Gottsunda centrum både sågade och bilade vi alltså i golvet för att kunna öppna upp i betongen. Läs mer om betongsågning här.