Sanering av eternitfasad i Dalarö

  • Sanering av eternitfasad
  • Eternitfasad i Dalarö
  • Sanering Dalarö
  • Dalarö
  • byggställning runt hus
  • Sanering av eternitfasad
  • Sanering av eternitfasad
Vi på Miramix utför många olika typer av tjänster och uppdrag. Ett av vårt senaste uppdrag utfördes på Dalarö där vi hjälpte kunden med sanering av eternit.

Eternit är en cementbaserad asbestprodukt som kan finns i många äldre fastigheter i form av eternitplattor och eternittak. Eternit har en god egenskap eftersom det är brandsäkert, isolerande och i princip underhållsfritt. Däremot innehåller materialet ett hälsofarligt ämne som kallas för asbest som är förbjudet att använda. Eternit har varit förbjudet sedan 1982, då man fick reda på att asbest är cancerframkallande om fibern från asbesten frigörs. Eternit är däremot ofarligt så länge man inte bryter eller hantera den så att fibrerna frigörs. 

Hjälp med sanering  

Vi på Miramix är certifierade och erbjuder professionell hjälp med sanering av eternittak och eternitfasader. Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi kan på bästa sätt hjälpa dig med eternitsanering.