Sanering av eternitfasad i Dalarö

  • Sanering av eternitfasad
  • Eternitfasad i Dalarö
  • Sanering Dalarö
  • Dalarö
  • byggställning runt hus
  • Sanering av eternitfasad
  • Sanering av eternitfasad
Vi på Miramix utför många olika typer av tjänster och uppdrag. Ett av vårt senaste uppdrag utfördes på Dalarö där vi hjälpte kunden med sanering av eternit.

Eternit är en cementbaserad asbestprodukt som kan finns i många äldre fastigheter i form av eternitplattor och eternittak. Eternit har en god egenskap eftersom det är brandsäkert, isolerande och i princip underhållsfritt. Däremot innehåller materialet ett hälsofarligt ämne som kallas för asbest som är förbjudet att använda. Eternit har varit förbjudet sedan 1982, då man fick reda på att asbest är cancerframkallande om fibern från asbesten frigörs. Eternit är däremot ofarligt så länge man inte bryter eller hantera den så att fibrerna frigörs. 

Konsekvensen av eternit 

Eternit kan som sagt vara mycket farligt beroende på hur man hantera det eftersom innehållet består av asbest. Asbest är farligt på det sätt att det kan påverkar hälsan negativt och orsaka skador på lungorna och i värsta fall cancer. När man väl river en byggnad för en renovering eller ombyggnad uppstår det damm. Dammet ligger sedan kvar ganska länge i luften och kan bli farligt för oss människor att andas in. Det är av den anledningen särskild kompetens krävs för att arbetet ska genomföras säkert. För att minimera riskerna måste företag ha ett visst tillstånd för att kunna sanera. Vi på Miramix har rätt utbildning och tillstånd och vi följer alltid arbetsmiljöverkets regler kring hur en säker sanering ska gå till. Därför rekommenderar vi att ni tar kontakt med oss för att få den rätta hjälpen. Vi ser till att utföra saneringen på rätt sätt så att risken för farliga partiklar som frigörs i luften elimineras helt.  

 

Hjälp med sanering  

Vi på Miramix är certifierade och erbjuder professionell hjälp med sanering av eternittak och eternitfasader. Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi kan på bästa sätt hjälpa dig med eternitsanering.