Utvändig och invändig asbestsanering på Lidingö

  • asbestsanering
  • asbestsanering fasad
  • asbestsanering vid dörr
  • asbestsanering i villa
  • asbestsanering vid trappa
  • asbestsanering källare
  • asbestsanering rör
  • sanering av källare
  • avspärrning runt hus
  • sanering asbest på villa
Asbest har tidigare använts i många typer av material. Vid ett av våra uppdrag på Lidingö sanerade vi på Miramix ett eternittak, rörisolering i en källare 130 m2 samt delar av en fasad som var beklädd med eternit.

Hjälp med asbest

Asbest är ett ämne som har flera fördelar och därför har det längre tillbaka i tiden använts till många olika typer av byggnadsmaterial. Asbesten har använts till allt från fasad- och takmaterial och isolering till fix och fog samt i målarfärg och annat. Asbesten har isolerande effekter och är även slittåligt. Med tiden upptäckes dock att asbesten även kan vara skadlig för hälsan, vilket gör att material innehållande ämnet idag saneras och byts ut.

Vid uppdraget på Lidingö sanerade vi alltså först och främst material på både taket och fasaden där så kallade eternitplattor hade använts. Sedan sanerade vi även rör i källaren. När vi utför asbestsaneringar spärrar vi av det område som ska saneras för att mina risken för spridning av asbesten. Vi använder även rätt typ av skyddsrutiner samt har ett arbetssätt med rutiner som minskar riskerna som kan finnas vid saneringen av asbest.

För att som företag sanera asbest krävs att man har tillstånd från Arbetsmiljöverket samt licens och behörighet att hantera och sanera asbesten. Allt detta finns hos oss på Miramix.

Se gärna bilderna från projektet på Lidingö och läs mer även här om asbestsanering i Stockholm.