Asbestsanering av rörinstallationer på Södermalm

  • rör med asbest
  • rör med asbest
  • rör i tak
  • rör i tak
  • asbestsanering rör
Vi på Miramix utför flera olika typer av saneringar som kräver särskild kunskap och behörighet. En sådan typ av sanering är asbestsanering. Vid ett av våra projekt sanerade vi rörisolering som innehöll asbest. Saneringen gjordes i flera olika utrymmen i en fastighet på Södermalm.

Asbestsanering i många utrymmen

Asbest är ett ämne som är riskfyllt att hantera. När material innehållande asbest bryts och går sönder, exempelvis i samband med en rivning och sanering, finns det risk att man andas in skadliga asbestfibrer ned i lungorna. Detta kan om man har otur leda till asbestos, lungcancer och andra sjukdomar.

Eftersom det finns risker med att hantera asbest krävs alltså särskilt kunnande och behörighet för de företag som ska utföra en asbestsanering. Vi på Miramix är utbildade inom sanering av asbest vilket gör att vi har rätt rutiner och använder rätt säkerhetsutrustning för att saneringen ska gå så säkert till som möjligt.

Asbest har längre tillbaka i tiden använts till många olika typer av material och en asbestsanering kan därför bli aktuell i många typer av fastigheter och av olika typer av konstruktioner. I fastigheten på Södermalm gällde det alltså sanering av rör vars isolering innehöll den skadliga asbesten. Rören var här dragna i flera typer av utrymmen där saneringen utfördes.

Asbestsanering med fokus på säkerhet

När en asbestsanering utförs så finns det mycket att tänka på för att saneringen ska gå till på rätt sätt. När vi utför sanering av asbest börjar vi med att spärra av området och sätta upp så kallade säkerhetsslussar. Att man spärrar av utrymmet minskar riskerna för att de skadliga asbestfibrerna kan spridas med luften. Därefter kan saneringen av asbesten påbörjas. Vi har då särskild säkerhetsutrustning.

Läs gärna mer i vår FAQ om hur en asbestsanering går till